Archive for oktober, 2009

h1

Ny Folkesykdom

06/10/2009

Ifølge Aftenposten er angst og depresjon Norges nye folkesykdom – og det som koster Norge mest i tapt arbeidskraft. Følgende fakta beskriver Norges status:

Psykiske lidelser defineres som alt fra mildere plager som fobier og lettere angst- og depresjonslidelser til omfattende og alvorlige tilstander av schizofreni.

Rundt halvparten av den norske befolkning vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.

Omtrent en tredjedel av befolkningen ville tilfredsstilt kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år.

Angstlidelser, depresjon og alkoholavhengighet er de tre vanligste psykiske lidelsene.

Én av fire vil oppleve angst, én av fem depresjon.

Ingenting tyder på at det er noen endring i forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen de siste tiårene.

Det finnes mange måter å forebygge og behandle angst og depresjon – homeopatisk behandling er en av de. Mange kommer til oss for å få hjelp og forståelse for de problemene de sliter med. Ofte ligger årsaken til symptomatikken lengre tilbake i tid og det er da nødvendig å finne en mulig årsak/utløser for de fysiske plagene en person lider av. Homeopatiske medisiner er ofte til stor hjelp for å gi våre pasienter den styrken de trenger for å overkomme sine problemer i henhold til angst og depresjon.

* * *

Ta alltid kontakt med din Homeopat for råd og analyse før du tar homeopatiske medisiner.

Spesialtilbud i Oktober. ANGST OG DEPRESJON De som bestiller behandling hos meg for denne problematikken får 100 kroner i avslag på pris for førstegangskonsultasjon.